• English
  • German
  • Italiano
  • Russian

Kmetijsko zemljišče, prodaja

Posavje, Krško

Cena: 1.490.000 €

Opis nepremičnine

BREŽICE, Krško, posestvo obsega 37 hektarjev gozdnih, travniških, kmetijskih in stavbnih zemljišč, in sicer na prelepih dobravah, v osrčju neokrnjene narave, z odprtim pogledom proti dolini in pogorju, v bližini dveh potokov.

Leži na odprti in sončni južni legi, kar je ugodno tako z vidika bivanja kot tudi z vidika kmetijske pridelave.

Posestvo ima vso potrebno infrastrukturo, asfaltiran dostop, urejene povezovalne poti in delujoče optično omrežje.

Del posestva ima lastni vir vode, drugi del pa ima skupni lastni vodni vir (z ostalimi vaščani).

Glede na obseg sončnega obsevanja je na več lokacijah mogoča postavitev solarnih sistemov in sončnih elektrarn.

Na posestvu je že veliko število neškropljenih sadnih dreves starih sort, kar omogoča sadjarstvo, tudi z zasaditvami novih nasadov, zelenjadarstvo, gojenje in nabiranje tako zdravilnih rastlin kot gozdnih plodov ter pridelavo drugih kmetijskih pridelkov, vse na ekološki osnovi, saj so zemljišča neonesnažena.

Možnosti so tudi za živinorejo, kot tudi za gojenje divjadi.

Glede na naravne danosti in bližnje pohodniške poti posestvo omogoča razvoj ekskluzivnega glamping turizma večjega obsega oziroma kmečkega ali planinskega turizma.

Ker je velik del posestva s hišo in ostalimi poslopji umaknjen iz vasi in obdan z lastnimi površinami, na katerih so močne energijske točke, nudi posestvo tudi možnosti na področju duhovno-energijskih vsebin.

Na posestvu in okoli njega so urejene planinske pešpoti, kolesarske poti, blizu pa so turistične zanimivosti.

 

Sestavni deli posestva:

* Stavbe in stavbna zemljišča,

* travniki, njive,

* sadovnjaki, vinograd,

*  gozdovi,

* druge posebnosti.

 

Sestavni deli posestva:

* Stavbe in stavbna zemljišča v izmeri 5.000 m2 (večje število gospodarskih poslopij, tri hišne številke - ena od hiš je obnovljena in takoj vseljiva);

kmetijske obdelovalne površine (travniki, njive, sadovnjaki, vinograd) v izmeri 11,1 ha;

*  25,5 ha mešanega gozda;

* druge posebnosti (naravna votlina – spodmol, ruševine mlina, naravni vrtači za preureditev v prireditveni prostor in v naravni biološki bazen).

 

Pogoj lastnika za sklenitev posla: kupec plača davek na promet nepremičnin v višini 2% prodajne cene oz. davčne osnove.

Osnovni podatki nepremičnine

Posredovanje:
prodaja
Šifra:
4073J-2
Vrsta objekta:
zemljišče
Tip:
kmetijsko
Tlorisna površina:
370.000,00 m²
Regija:
Posavje
Občina:
Krško
Lokacija:
Krško

Energetski razred nepremičnine

IZRAČUN KREDITA

Iz naše ponudbeveč